વેજલપુર પોસ્ટ ઓફિસના ખાતેદારો જોગ

વેજલપુર પોસ્ટ ઓફિસના ખાતેદારો જોગ ગોધરા, બુધવારઃ પંચમહાલ જિલ્લાના ડાકઘર અધિક્ષકની એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યા અનુસાર ગોધરા કચેરીને એજન્ટ દ્વારા વેજલપુર પોસ્ટ ઓફિસના ગ્રાહકોના નાણાની શંકાસ્પદ ઉચાપત અંગે ફરિયાદ મળી … Read More

Translate »
%d bloggers like this: