અમરેલી શહેરમાંથી ચૂંટણી કાર્ડ કચરાના ઢગલામાંથી મળી આવ્યા

બ્રેકીંગ…અમરેલી અમરેલી હાઉસિંગ બોર્ડની ગલીમાં બિનવારસી ચૂંટણી કાર્ડનો જથ્થો…. મામલતદારને જાણ થતા પહોંચ્યા તપાસ કરવા… તપાસ દરમ્યાન અઢળક જેટલા ચૂંટણી કાર્ડનો બિનવારસી જથ્થો કચરા પેટીમાં… ચૂંટણી અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ જે … Read More

વાહરા ગામ નું જય અંબે યુવા મંડળ દ્વારા ગામમાં સફાઈ અભિયાન યોજવામાં આવ્યું

વાહરા ગામ નું જય અંબે યુવા મંડળ દ્વારા ગામમાં સફાઈ અભિયાન યોજવામાં આવ્યું આજ રોજ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસા તાલુકાના વાહરા ગામ માં સફાઈ અભિયાન ઉજવવામાં આવ્યું હતું તેમાં યુવાનો વડીલો … Read More

મહુવા તાલુકાના બગદાણા સી એચ સી ની સેમે બાયિક સામસામેઅથડાત સર્જાયો અકસ્માત સાર રસ્તા પાસે ગમ ખવાર અકસ્માત

મહુવા તાલુકાના બગદાણા સી એચ સી ની સેમે બાયિક સામસામેઅથડાત સર્જાયો અકસ્માત સાર રસ્તા પાસે ગમ ખવાર અકસ્માત ભાવના બેન વલ્ભભાઇ શિયાળ ભાવનાબેન ગંભી હાલત માં તળાજા રિફ્રેસ કવામાં આવેલ … Read More

Translate »
%d bloggers like this: