કુંભારીયા ગામની શાળા એ કરી ભવ્ય ઉજવણી

રાજુલા પાસે કુંભારીયા ગામની શાળા એ કરી ભવ્ય ઉજવણી રાજુલા પાસે આવેલ નાનું ગામ કુંભારીયા જ્યાં એક શાળા જેનું નામ ઓમ ઇન્ટરનેશલ વિધા સંકુલ આ શાળા દરેક શાળા ઓ કરતા જુદી રીતે જ બાળકો ને…

Read More

દિવેલાના પાકમાં ઘોડિયા ઈયળના નિયંત્રણ માટે જિલ્લા ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા દવાઓના છંટકાવ માટે માર્ગદર્શન

  તારીખઃ-૧૮/૦૯/૨૦૧૯ માહિતી બ્યુરો, પાટણ સમાચાર ક્રમાંક-૪૨  દિવેલાના પાકમાં ઘોડિયા ઈયળના નિયંત્રણ માટે જિલ્લા ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા દવાઓના છંટકાવ માટે માર્ગદર્શન …………………………….. ઈયળોના ઉપદ્રવથી પાન રહીત બનતા દિવેલાના પાકમાં ઉત્પાદનમાં થતી ઘટ અટકાવવા રાસાયણિક દવાઓ…

Read More
તળાજા ખાતે ઉદ્યોગ સાહસિકતા વિકાસ તાલીમ શિબિરનો પ્રારંભ થયો

તળાજા ખાતે ઉદ્યોગ સાહસિકતા વિકાસ તાલીમ શિબિરનો પ્રારંભ થયો

તળાજા ખાતે ઉદ્યોગ સાહસિકતા વિકાસ તાલીમ શિબિરનો પ્રારંભ થયો. ઉદ્યોગ સાહસિકતા વિકાસ સંસ્થાન દ્વારા આજે ITI તળાજા ખાતે તાલીમ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આજે પ્રથમ દિવસે આઈ.ટી.આઈ ખાતે દીપ પ્રાગટ્ય સરકારી વિનિયન કોલેજ ના…

Read More

રાજુલા ગુજરાત રાજ્ય યુવક બોડ દવરા વિવિધ કાર્યક્રમ

*ગુજરાત રાજ્ય યુવક બોર્ડ રાજુલા,જાફરાબાદ ખાંભા* ગુજરાત રાજ્ય યુવક બોર્ડ રાજુલા,જાફરાબાદ અને ખાંભા તાલુકા તેમજ નગર પાલિકા દ્વારા આયોજિત *આયુષ્માન ભારત આયુષ્યમાન મોદીજી* ભારત ના પનોતા પુત્ર *શ્રીનરેન્દ્રભાઈ મોદી* ના જન્મદીવસે રાજુલા ખાતે ભવ્ય કાયૅક્રમ…

Read More
Translate »