શ્રમ અને રોજગાર, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ અને યાત્રાધામ વિકાસ મંત્રીશ્રી દિલીપકુમાર ઠાકોરની અધ્યક્ષતામાં શિક્ષક દિનની ઉજવણી

શ્રમ અને રોજગાર, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ અને યાત્રાધામ વિકાસ મંત્રીશ્રી દિલીપકુમાર ઠાકોરની અધ્યક્ષતામાં શિક્ષક દિનની ઉજવણી   …………… તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાના શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોને અધ્યક્ષશ્રીના હસ્તે અપાશે પારિતોષિક ……………………….. માહિતી બ્‍યુરો, … Read More

માહિતી બ્યુરો, ગુજરાતરાજ્ય, જામનગર   Email- informationjam@gmail.com ફોન: ૦૨૮૮-૨૫૫૬૮૨૭, ફેક્સ: ૦૨૮૮-૨૬૬૧૨૬૭   www.gujaratinformation.net    તા.૦૪-૦૯-૨૦૧૯ સમાચાર યાદી: ૬૩૨ 04-09-2019                       … Read More

  કેવડીયા ખાતે સ્ટેચ્યુ અને નર્મદા ડેમના  ના પ્રવાસી ઓ માટે પાયલોટ બેઈઝ પર શરૂ કરેલીબોટિંગ સુવિધા 1સપ્ટેમ્બર થી બંધ   બોટ બંધ કરાવી દેતા બોટ પર  40 વધુ લોકોની રોજગારી … Read More

મોણપર કે.વ.શાળા ખાતે મોણપર ક્લસ્ટર કક્ષાનું ” ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન યોજાયેલ

મોણપર કે.વ.શાળા ખાતે મોણપર ક્લસ્ટર કક્ષાનું ” ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન યોજાયેલ આજરોજ તા.૪/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ શ્રી મોણપર કે.વ.શાળા ખાતે મોણપર ક્લસ્ટર કક્ષાનું ” ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન … Read More

Translate »
%d bloggers like this: