આઈટીઆઈ ગઢડા ખાતે ” ફિટ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ” થીમ અંતર્ગત વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા

આઈટીઆઈ ગઢડા ખાતે ” ફિટ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ” થીમ અંતર્ગત વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસ 29 ઓગષ્ટ ના રોજ નવી દિલ્હી ,ઇન્દિરા ગાંધી સ્ટેડિયમ ખાતે માન. પ્રધાનમંત્રી દ્વારા “ફિટ ઇન્ડિયા … Read More

Translate »
%d bloggers like this: