ચોરાઉ મોટર સાયકલ નંગ-૩ સાથે એક ઇસમને ઝડપી લેતી આર.આર.સેલ ભાવનગર રેન્જ તથા રેન્જ પેરોલ ફર્લો સ્કોર્ડ 

ચોરાઉ મોટર સાયકલ નંગ-૩ સાથે એક ઇસમને ઝડપી લેતી આર.આર.સેલ ભાવનગર રેન્જ તથા રેન્જ પેરોલ ફર્લો સ્કોર્ડ  ———————————————————————————————————- ભાવનગર રેન્જના પોલીસ નાયબ મહાનિરીક્ષકશ્રીએ ભાવનગર રેન્જના જીલ્લામાં જીલ્લામાં મિલ્કત સંબંધી ગુન્હા … Read More

રાજુલા શહેર માં થી પરપ્રાતીય દારૂ પકડતી પોલીસ

*રાજુલા પો.સ્ટે. વિસ્તારમાંથી ભારતીય બનાવટના પરપ્રાંત ઇંગ્લીશ દારૂ કી.રૂ.૭૮૪૦૦/- નો મુદામાલ ઝડપી પાડતી રાજુલા પોલીસ ટીમ.. અમરેલી *પોલીસ અધિક્ષકશ્રી નિર્લીપ્ત રાય સાહેબ* નાઓએ અમરેલી જિલ્લામાથી દારૂ જુગારની પ્રવૃતિ નેસ્તનાબુદ કરવા … Read More

Translate »
%d bloggers like this: