*પવિત્ર અમરનાથ યાત્રા પર આતંકી હુમલાની દહેશતની શકયતા ના પગલે અમરનાથ યાત્રા અટકાવી દેવાઈ*

*પવિત્ર અમરનાથ યાત્રા પર આતંકી હુમલાની દહેશતની શકયતા ના પગલે અમરનાથ યાત્રા અટકાવી દેવાઈ* *અમરનાથ યાત્રા માટે ગયેલા યાત્રિકોને તેમજ જમ્મુ કાશ્મીર ફરવા ગયેલા સહેલાણીઓને પરત ફરવા કરવામાં આવી અપીલ* … Read More

તળાજા તાલુકા ના બેલા ગામ ખાતે “ગુજરાત રાજય યુવક બોર્ડ ” દ્વારા મુખ્યમત્રી વિજયભાઇ રુપાણી ના જન્મ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી

તળાજા તાલુકા ના બેલા ગામ ખાતે “ગુજરાત રાજય યુવક બોર્ડ ” દ્વારા મુખ્યમત્રી વિજયભાઇ રુપાણી ના જન્મ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી તળાજા તાલુકા ના બેલા ગામ ખાતે “ગુજરાત રાજય યુવક … Read More

તળાજા તાલુકા ના બેલા ગામ ખાતે “ગુજરાત રાજય યુવક બોર્ડ ” દ્વારા મુખ્યમત્રી વિજયભાઇ રુપાણી ના જન્મ દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી

તળાજા તાલુકા ના બેલા ગામ ખાતે “ગુજરાત રાજય યુવક બોર્ડ ” દ્વારા મુખ્યમત્રી વિજયભાઇ રુપાણી ના જન્મ દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી તળાજા તાલુકા ના બેલા ગામ ખાતે “ગુજરાત રાજય … Read More

Translate »
%d bloggers like this: