અલ્ટ્રા ટ્રેક કંપની દ્વારા મહુવા માઈનીંગ પ્રોજેક્ટ દ્વારા નવી એમ્બ્યુલન્સ નો પ્રારંભ

અલ્ટ્રા ટ્રેક કંપની દ્વારા મહુવા માઈનીંગ પ્રોજેક્ટ દ્વારા નવી એમ્બ્યુલન્સ નો પ્રારંભ અલ્ટ્રા ટ્રેક કંપની દ્વારા આજે મોરારીબાપુ ના હસ્તે એમ્બ્યુલન્સ નો પ્રારંભ કરાયો હતો તારીખ 01/08/2019 ના રોજ એમ્બ્યુલન્સ … Read More

ગઢડા ખાતે મહિલા સુરક્ષા દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી

ગઢડા ખાતે મહિલા સુરક્ષા દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી આજ રોજ ગઢડાના જે.સી.કુમારપ્પા મહાવિદ્યાલય ખાતે મહિલા સશક્તિકરણ પખવાડિયા નિમિતે મહિલા સુરક્ષા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. જેમાં સ્ત્રી ભ્રુણ હત્યા, ઘરેલુ હિંસા, … Read More

Translate »
%d bloggers like this: