દુષ્કર્મ આચરનાર નરાધમને ફાંસી આપવાની માંગ સાથે જેસર કોળી સમાજ દ્વારા અપાયું આવેદન

દુષ્કર્મ આચરનાર નરાધમને ફાંસી આપવાની માંગ સાથે જેસર કોળી સમાજ દ્વારા અપાયું આવેદન

દુષ્કર્મ આચરનાર નરાધમને ફાંસી આપવાની માંગ સાથે જેસર કોળી સમાજ દ્વારા અપાયું આવેદન ભાવનગર ની અગિયાર વર્ષની દીકરી સાથે દુષ્કર્મ આચરનાર નરાધમને ફાંસી આપવાની માંગ સાથે જેસર કોળી સમાજ દ્વારા અપાયું આવેદન જેસર, આજરોજ તા.…

Read More
આઈટીઆઈ ગઢડા ખાતે મહિલા સુરક્ષા અંગે વિવિધ સેમિનાર યોજાયો.

આઈટીઆઈ ગઢડા ખાતે મહિલા સુરક્ષા અંગે વિવિધ સેમિનાર યોજાયો.

આઈટીઆઈ ગઢડા ખાતે મહિલા સુરક્ષા અંગે વિવિધ સેમિનાર યોજાયો. આજ રોજ આઈટીઆઈ ગઢડા ખાતે મહિલા તાલીમાર્થીઓ માટે ” સ્ત્રી સુરક્ષા અંગે જેવીકે ઘરેલુ હિંસા, હિંસા પીડિત મહિલાઓની સમસ્યાના પરામર્શ તેમજ સમાધાન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી…

Read More
Translate »