કુંવરપુરા વૃંદાવન હોટલ ખાતે આવી ચઢેલ અજાણી મહિલા અને તેમના ઘરે પહોંચાડવામાં 181 અભય ટીમની મદદ આવી

કુંવરપુરા વૃંદાવન હોટલ ખાતે આવી ચઢેલ અજાણી મહિલા અને તેમના ઘરે પહોંચાડવામાં 181 અભય ટીમની મદદ આવી. રાજપીપળા, તા. 23 કુંવરપુરા વૃંદાવન હોટલ ખાતે અજાણી મહિલા આવી ચડતા મહિલા કોણ … Read More

નર્મદા ડેમની જળરાશીમાં આજે ૧૫,૧૧૫ ક્યુસેક પાણીની આવક

. . નર્મદા ડેમની જળરાશીમાં આજે ૧૫,૧૧૫ ક્યુસેક પાણીની આવક નર્મદા ડેમની સપાટી સવારે ૮ કલાકે ૧૨૧.૭૨ મીટરે નોંધાઇ રાજપીપલા,તા 23 નર્મદા ડેમના ઉપરવાસ-કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદને લીધે આજે પણ … Read More

Translate »
%d bloggers like this: