ડોગ સ્કવોડ માંથી “કમલ” નામના ડોગ નું દુ:ખદ અવસાન

ભાવનગર પોલીસ વિભાગના ડોગ સ્કવોડ માંથી “કમલ” નામના ડોગ નું દુ:ખદ અવસાન થયેલ છે..જેણે ઘણા બધા ગુનાઓ ડીટેક્ટ કરવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા અદા કરેલ એવા “કમલ” ડોગ ને પોલીસ પરિવાર તરફથી … Read More

ચોમાસાની સીઝન ચાલુ થવા છતાં રાજપીપળા નગરપાલિકા દ્વારા પ્રિમોન્સુન કામગીરી હજુ શરૂ કરાઇ નથી

  ચોમાસાની સીઝન ચાલુ થવા છતાં રાજપીપળા નગરપાલિકા દ્વારા પ્રિમોન્સુન કામગીરી હજુ શરૂ કરાઇ નથી ! ઠેરઠેર ઉભરાતી ગટરો, ગંદકીના ઢગો,કચરાના ઢગલાઓની સફાઈ કરવામાંનું ઉતરેલું પાલીકાતત્ર.  ચોમાસું આવી ગયું છતાં … Read More

કાલ સવારે આયુર્વેદિક હોસ્પિટલમાં યોગ સાથે હોસ્પિટલમા

કાલ સવારે આયુર્વેદિક હોસ્પિટલમાં યોગ સાથે હોસ્પિટલમાં કેવા પ્રકાર ની સારવારો થાય છે તેની જાણવા જેવી માહિતી ડો.આપશે 7.30 કલાકે Jambucha mukesh-Dakana

કેવું હશે ભાવનગર નું નવું બસસ્ટેન્ડ ? કોનાદ્વાર થશે ખાત મુરત ? ક્યારે થશે ખાત મૂરત

કેવું હશે ભાવનગર નું નવું બસસ્ટેન્ડ ? કોનાદ્વાર થશે ખાત મુરત ? ક્યાર    

Translate »
%d bloggers like this: