એસ ટી કમૅચારીને સુરક્ષા માટે અપાશે દરરોજ સલાહ-સુચન

  ગોંડલમાં હવે થી એસ ટી કમૅચારીને સુરક્ષા માટે અપાશે દરરોજ સલાહ-સુચન ગુજરાત રાજ્ય એસ ટી વિભાગના માનનીય એમ ડી મેડમ સોનલ મિશ્રા તેમજ વિભાગીય નિયામક દિનેશ જેઠવા ના આદેશ … Read More

સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ માટે દાખલ કરો

👨‍👩‍👧‍👦આપના બાળકને સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ માટે દાખલ કરો…… 🚩ધોરણ 1 થી 8 માટે પ્રવેશ ચાલુ છે… શાળાની મુખ્ય સુવિધાઓ 👍(1) મફત પ્રાથમિક શિક્ષણ 👍(2) મફત પાઠયપુસ્તકો 👍(3) (શિષ્યવૃતિ) SCHOLARSHIP … Read More

પાડા ને વાંકે પખાલી ને ડામ

  અમદાવાદ પાડા ને વાંકે પખાલી ને ડામ એક સાચા અધિકારીનો લેવાયો ખોટો ભોગ અમદાવાદ સેટેલાઇટના પીઆઇ મીનબા ઝાલા ને એક જ વિજિલન્સની રેડ માં સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા. પણ … Read More

Translate »
%d bloggers like this: