ધન્ય છે આ ભાવેણાની ધરાને

ધન્ય છે આ ભાવેણાની ધરા ભાવનગર દરબારને માથાં આપનાર બંને અડિખમ કોળી (ડાબો ફોટો જીણાભાઈ સોલંકી) (જમણો ફોટો વાલાભાઈ બારૈયા) 316 વરસ પહેલાની વાત છે વાઘાભાઈ નીલા નામનો ચારણ ગઢવી … Read More

મુસાફરોની સુવિધામાં વધારો થાય તે હેતુથી એસ.ટી.નિગમ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી પ્રીમિયમ બસ સર્વિસ

મુસાફરોની સુવિધામાં વધારો થાય તે હેતુથી એસ.ટી.નિગમ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી પ્રીમિયમ બસ સર્વિસ ભાવનગરથી અમદાવાદ દિવ સુરત અને બોરીવલી સુધી એસી વોલ્વો, એસી સ્લીપર, એસી વોલ્વો સીટર તેમજ એસી … Read More

Translate »
%d bloggers like this: