3 ગામને ટેન્કર દ્વારા પાણી અપાય છેઅછતને પહોંચી વળવા જિલ્લામાં 48 બોરની કામગીરી સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ

  ભાવનગર જિલ્લામાં પીવાના પાણીની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા તંત્ર સજ્જ: કન્ટિન્જન્સી પ્લાન હેઠળ સંભવિત તંગીવાળા ગામોને પાણી પૂરું પાડવા માટે કુલ રૂ. 616.55 લાખનું આયોજન કરાયું ભાવનગરની 12 તથા અમરેલીની … Read More

શુલપાણના મેળા ટાણે ડુબમાં ગયેલ અસલ મંદિરના ઇતિહાસની સ્મૃતિને તાજી કરતા ભકતો

લપાણના મેળા ટાણે ડુબમાં ગયેલ અસલ મંદિરના ઇતિહાસની સ્મૃતિને તાજી કરતા ભકતો. અતિ પ્રાચીન મંદિર સરદાર સરોવર નર્મદા યોજનાને કારણે ડૂબમાં જતા આ મૂળ અસલ મંદિરે નર્મદા માં જળ સમાધી … Read More

Translate »
%d bloggers like this: