હરસિદ્ધ શક્તિપીઠ લાડોલ માં તાંબા અને ચાંદી ના ગરબા ચ્ચડવાની અનોખી પરંપરા

દશેરા એ ૩૦૦ જેટલા તાંબા ના અને ૧૦ વધુ ચાંદી ના ગરબા અર્પણ કરવા માં આવે છે માના ચરણો માં પ્રથમ સંતાન ન જન્મ બાદ ગ્રામજનો દ્વારા માનતા પૂર્ણ કરવાની પ્રથા વારસો થી ચાલતી આવે છે

Hirenkumar N Nayak

Hirenkumar N Nayak

Hirenkumar N Nayak Near.oid.post.office. pin 382865 hirennayak1306@gmail.com 9904353531 GJ02/009377/05

Read Previous

સરકાર સુફિયાણી વાતો:મેહસાણા માં ૧૫.૭૬લાખ નો દારૂ જપ્ત

Read Next

કડી તાલુકા ભારતીય કિશાન સંગ – કિશાન વિકાસ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા મામલતદારો ને લેખિત રજૂઆત

Translate »
%d bloggers like this: