લ્હોર ગામમાં નીતિન પટેલે સમજાવ્યા બાદ થયું સમાધાન

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

રીલાયન્સને ગમી ગયાં બ્રિટનની 250 વર્ષ જૂની હેમ્લીઝના રમકડાં

Read Next

અનોખા લગ્ન વરરાજા ખરા વરઘોડો પણ ખરો જમણવાર પણ ખરો માત્ર કન્યા જ નહિ

Translate »
%d bloggers like this: