*બીકે ન્યુઝ* ગીર ગઢડા તાલુકાના ધોકડવા ગામમાં કોઈ સામાજિક તત્વોએ ગાયુ પર ગરમ પાણી નાખ્યું

*બીકે ન્યુઝ*

ગીર ગઢડા તાલુકાના ધોકડવા ગામમાં કોઈ સામાજિક તત્વોએ ગાયુ પર ગરમ પાણી નાખ્યું
ગીરગઢડા ના ધોકડવા સમાજની શાંતિ ભંગ કરનાર શખ્સોએ મુંગા પશુ પર ગરમ પાણી કરી નાખવામાં આવ્યું
તેમજ ધોકડવા ગામમાં ગૌપ્રેમની માં રોષે ભરાયો હતો
તેમજ ધોકડવા ગામના ગો પ્રેમી કાંતિભાઈ રાજાભાઈ માળીએ જણાવ્યું હતું કે
જેમ બને તેમ વહેલી તકે ગાય ઉપર ગરમ પાણી રેડવા મા આવીયુ અેની ઉપર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે

*રીપોર્ટર રાજેશ ડાંગોદરા*

Translate »
%d bloggers like this: