રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચ

સિહોર રાજના રાજ ઉપરાંત ગામે સંત સિરોમની રોહિદાસ બાપાના જન્મ જયંતિ નિર્મિત પુષ્પાંજલિ અર્ચના કાયદાક્રમ અને રાષ્ટ્રીય

 

દિતિત અધિકાર મંચની કારો બારી મીટીંગમાં આવી છે તે જમાના ભાવનગરના સ્થળો છે, જ્યારે તે શહેરના શ્રી શ્રી અને શહેરની કાલ્પનિક સંદેશાઓ સાથે જોડાયેલા હતા, જેની સાથે સંયુક્ત ઘટનાઓ બનતી હતી અને તેણીના લગ્નની કમિટી બનાવવામાં આવી હતી. દરેક દેશમાં રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચના સભ્યોની રચના સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવે છે અને સંસ્થાનોમાં બનેલા વાર્તા સચિવસા તેણીના પ્રદેશમાં અગ્રણી માવજી ભાઇ સરવૈયા પ્રભારી શિવા સોલકિ કમચારી વિંગના રાજ્ય હર્ષદ ભાઇ બગણીયાદ્યના અશોકની ગિલાતર સહીત ભાવનગરની સ્ત્રી નારાયણ જયેશ અણજારા યુવા શંખલ શિવશિરિસ્થિસ્થિતા પાડતી રહ્યા આગેવાનો દેવેન્દ્ર ચુડાસમા મહુવા Livecrimenews મહુવા *

Translate »
%d bloggers like this: