રાજકોટ જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔸 રાજકોટ 🔹🔸
રાજકોટ
ધોરાજી
ગોંડલ
જામ કંડોરણા
જસદણ
જેતપુર
કોટડા સોંગાણી
લોધિકા
ઉપલેટા
પડધરી
વીઅ
વીંછિયા

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

પોરબંદર જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

સાબરકાંઠા જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: