રાજકોટ જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔸 રાજકોટ 🔹🔸
રાજકોટ
ધોરાજી
ગોંડલ
જામ કંડોરણા
જસદણ
જેતપુર
કોટડા સોંગાણી
લોધિકા
ઉપલેટા
પડધરી
વીઅ
વીંછિયા
Translate »
%d bloggers like this: