મોરબી જીલ્લાના તાલુકા

🔸🔹 મોરબી 🔸🔹
     મોરબી
    માળિયા
    વાંકાનેર
      ટંકારા
     હળવદ

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

મહેસાણા જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

નર્મદા જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: