મેહસાણા માં સાતમ ના દિવસે પણ ગરબા ની મોજ

મેહસાણા જિલ્લા માં રાસ રંગ પાર્ટી પ્લોટ માં નવરાત્રી ની સાતમ ના નોરતા માં ગમન સાંથલ દ્વારા ગરબા પ્રેમી ઓ એ મન મૂકી ને ગરબા ની મોજ માણી હતી

Translate »
%d bloggers like this: