મહેસાણા માં રાસ રંગ માં નૂતન સ્કૂલ ની ગરબા ની મોજ

મેહસાણા માં રંગ રાસ પાર્ટી પ્લોટ માં નૂતન સ્કૂલ અને કૉલેજ ના વિદ્યાર્થી ઓ એ ગમન સાંથલ ના ગરબા માં મન મૂકી ગરબા ની મોજ માણી હતી તેમજ તેમના સ્કૂલ અને કૉલેજ ના શિક્ષક ઓ  પણ ગરબા જોવાનો લાવો લીધો હતો

Hirenkumar N Nayak

Hirenkumar N Nayak

Hirenkumar N Nayak Near.oid.post.office. pin 382865 hirennayak1306@gmail.com 9904353531 GJ02/009377/05

Read Previous

મેહસાણા માં સાતમ ના દિવસે પણ ગરબા ની મોજ

Read Next

“વિદ્યામંજરી જ્ઞાનપીઠ, સંસ્કૃતિ સ્કૂલ સિહોર ખાતે રાસમંજરી-૨૦૧૯ મહોત્સવની ભવ્ય અને ભાતીગળ રીતે ઊજવણી કરાઇ

Translate »
%d bloggers like this: