બ્રેકીંગ ન્યૂઝ

*બ્રેકિંગ ન્યૂઝ*
આજે ગુજરાતની 7 વિધાનસભા બેઠક પર પેટા ચૂંટણીની જાહેરાત કરે તેવી શક્યતા
આજે બપોરના 12 કલાકે ચૂંટણીપંચ પત્રકાર પરિષદ કરશે

Translate »
%d bloggers like this: