પાટણ જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔸પાટણ🔸🔹
પાટણ
સાંતલપુર
રાધનપુર
સમી
ચાણસ્મા
હારીજ
સિદ્ધપુર
શંખેશ્વર
સરસ્વતી

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

પંચમહાલ જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

પોરબંદર જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: