પાટણ જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔸પાટણ🔸🔹
પાટણ
સાંતલપુર
રાધનપુર
સમી
ચાણસ્મા
હારીજ
સિદ્ધપુર
શંખેશ્વર
સરસ્વતી
Translate »
%d bloggers like this: