ખેરવા માં સૌપ્રથમવાર રાષ્ટ્રીય મહા સૈક્ષિક મહા સંગનું અધિવેશન

અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય સૈશિક મહા સંગ નું સાતમું અધિવેશન ખુલું મૂકતાં સી એમ રૂપાણી એ કહ્ય કે સિક્ષા અને દીક્ષાની ભારતીય પરંપરા મુજબ નવી પેઢીનું નિર્માણ કરાશે’

ગણપત યુનિવર્સિટી માં આયોજિત ત્રિદિવસીય  આ શિબિર માં આગામી નવી એજ્યુકેશન પોલિસી સંદર્ભે મહમંથન કરાશે

 

Translate »
%d bloggers like this: