કચ્છ જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔸કચ્છ🔸🔹
ભૂજ
લખપત
અબડાસા
નખત્રાણા
માંડવી
મુંદ્રા
અંજાર
ભચાઉ
રાપર
ગાંધીધામ

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

ખેડા જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

મહીસાગર જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: